Klagomålshantering

Steg  1
Vid vår förskola vill vil uppmuntra till att ni lämnar synpunkter/klagomål.
Om du/ni har allmänna klagomål på tex. buller, miljö, städning m.m kontaktar ni personalen eller styrelsen.

Steg 2
Vi tar emot ditt klagomål/synpunkt. Därefter kontaktas berörd instans. Förskolechefen ansvarar för att uppföljning sker inom 14 dagar.

Steg 3
Är du/ni inte nöjd efter steg 2 kontaktar du oss åter för vidare samtal, utredning och uppföljning.
 
Kontakt:
Draken mobil:                    073-985 68 91
Draken mejl:                       forskolan@forskolandraken.se
Förskolechef:                     Josefine Andersson 070-956 32 20
Platsansvarig:                    Sofia Ronge 073-982 49 78
Ordförande:                       Johan Malmqvist 073-755 45 67
Lokalansvarig:                   Patricia Strömfelt 070-820 55 15