Att bedriva förskoleverksamhet i privat regi ger oss föräldrar möjlighet att i stor utsträckning själva påverka utformningen av den egna barnomsorge. Det är samtidigt förenat med ett särskilt ansvar.

 
- Vad innebär det med Kooperativ?
I en ekonomisk förening är alla medlemmar delägare. Det innebär att vi bl.a. förpliktigar oss att följa kommunal lagstiftning beträffande barnomsorg, att vi ikläder oss ett arbetsgivaransvar och att vi följer svensk lagstiftning beträffande ekonomisk förening.

 - Vilka åtaganden har jag som förälder?
Vi har ett joursystem där varje föräldrapar har cirka 6 jourdagar per termin, för att kunna rycka in vid sjukdom och andra tillfällen då personalstyrkan reduceras. Det är inte ofta jouren behöver utnyttjas 

 Det innebär också att man frivilligt engagerar sig och hjälper till där och när man kan.Några sitter i styrelsen, andra fixar trasiga inventarier, sitter i festkommitén eller är personalansvariga.