Draken är en plats för gemenskap, lärande, möten och vänskap

En plats där olikheter samspelar och värden skapas

Alla ska ha samma möjlighet att ha inflytande, känna delaktighet och samhörighet

Föräldrakooperativet Draken

Dalagatan 33
113 23 Stockholm