Maxtaxa

Avgifter 2018

Ny maxtaxa från 1 februari och höjt inkomsttak (hushållets bruttoinkomst per månad) 46 080  kr.

Avgiftstak dock högst:
Förskola
Yngsta barnet  3%  högst 1382 kr
Näst yngsta barnet  2%  högst 922 kr
Nästkommande barn  1%  högst 461 kr
Från det fjärde barnet: ingen avgift.

Fritidshem och förskola på deltid
Yngsta barnet  2%  högst 922 kr
Näst yngsta barnet  1%  högst 461 kr
Nästkommande barn  1%   högst 461 kr
Från det fjärde barnet: ingen avgift

Din avgift grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som har plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Här kan ni läsa om maxtaxa för barnomsorg i Stockholm Stad
Maxtaxa