Inskolning

Vi har en föräldraaktiv inskolning i två veckor.
Det innebär att ni föräldrar är delaktiga i vår verksamhet tillsammans med ert barn de första dagarna.

Då är det ni som föräldar som hjälper ert barn med av- och påklädning, ev. blöjbyten, vid maten och tröstar vid behov. De ansvariga pedagogerna kommer att finnas nära för att skapa en relation till er och ert barn på ett naturligt och bra sätt.

Dag 1   kl. 9-11
Ni föräldrar är med hela tiden och är nära ert barn

Dag 2-4   kl. 9-15
Ni föräldrar är med hela tiden och är nära ert barn

Dag 5     kl. 9-15
Ni lämnar ert barn till ansvarig pedagog på morgonen, men finns nära och tillgänglig

Dag 6-10   kl. 9-15
Ni lämnar ert barn till ansvarig pedagog på morgonen, men finns nära och tilgänglig

Dag 11-
Går barnet de timmar som ni lämnat in för behov av barnomsorg