Draken ligger på ett bra läge i Vasastan med nära till parker, utflyktsmål samt kultur. Vi är ute varje dag då vi går till någon av våra närliggande parker. Vi tar oss ofta iväg till parker utanför vårt närområde och under de varma årstiderna har vi heldagsutflykter en gång i veckan då barnen äter och sover utomhus.

 Vi arbetar efter Stockholmsstads riktlinjer för förskola
och Lpfö 98/16.
Sång, natur, skapande och rörelse utgör en central roll i den dagliga verksamheten. Vi följer barnens intressen och nyfikenhet i de teman vi arbetar med.

På Draken betyder traditioner extra mycket. Vi firar både våra svenska, internationella och Drakens alldeles egna.

Föräldrakooperativ innebär ett nära samarbetet mellan vårdnadshavare och personal. Vårdnadshavarnas delaktighet i bl.a. styrelseuppdrag ger en insyn i verksamheten och barnens vardag. Tillsammans skapar vi en trygg miljö för barnen.

Vi har ett samarbete med fler föräldrakooperativa förskolor där våra blivande skolbarn får träffa jämnåriga i en skolförberedande verksamhet. 

Vi är mycket stolta över att kunna presentera Skolinspektionenss beslut efter inspektion på vår förskola. 
Vi fick inga anmärkingar eller hade några brister. Detta är inte många förskolor i Sverige som har klarat.