Morgonmöte

Var annan vecka (rullande veckodagar) har personalen morgonmöte. Då öppnar förskolan kl. 8.30.
På våra morgonmöten går vi igenom barngruppen för att skapa de bästa förutsättnignarna för alla barn.

APT möte

En gång i månaden (rullande veckodagar) har personalen APT möte. Då stänger förskolan kl. 15.45.
På våra APT möten har vi peagoger möjlighet att tillsammans planera vår verksamhet mm